اطلاعات کسب و کار شما با موفقیت ثبت شد!

ضمن تشکر از شما در خصوص ثبت اطلاعات کسب و کار، درخواست شما به اعضای کمیته های پذیرش مرکز نوآوری و فناوری های نوین گلرنگ ارجاع داده شد.

در صورت احراز شرایط اولیه، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت. با آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما و کسب و کار شما.